Technische staf 

Bestuurslid technisch zaken


Hoofdtrainer en TC Bovenbouw (S en A)


TC Middenbouw
(B, C en D)


TC Onderbouw
(E, F en Kickies) 

 

Coördinator A (O19)

 

Coördinator B (O17) 

 

Coördinator C (O15)

Coördinator D (O13)

Coördinator E (O11)

Coördinator F en Kickies (O9 en O7) 

Coördinator Meisjes

Coördinator Zaalvoetbal

Coördinator Keepers

Coördinator Scheidsrechters

Coördinator Materialen

Paul Rademaker

 


René van Marsbergen

 


Rob van Steijn

 


Michiel de Koning

 

 

Rajinder Deen

Serge Piepenbrink


vacant

 

Chris Otten

 

Michel Duijker

 

vacant

 


Harry Veen

 

Arjan van Grootheest


Antoine de Korte


Anton Beelen


Joost Hermus

paul@improvum.com

 


mvrsport@hotmail.com


rsteijn1964@kpnmail.nl

 


m_a_dekoning@hotmail.com

 


pukster81@hotmail.com

s.piepenbrink@planb.nl

 



ch.otten@gmail.com

micheldgr@hotmail.com

 

 



harryveen1975@gmail.com

 

arjanvangrootheest@upcmail.nl


korteant@gmail.com


anton.beelen@gmail.com


joost.hermus@gmail.com

 

 

 

 Vergoedingen- en vrijstellingenbeleid

Haarlem-Kennemerland drijft op vrijwilligers. Alle werkzaamheden voor de club worden door onze vrijwilligers verricht op geheel vrijwillige basis zonder enige vorm van vergoeding.
Enige uitzondering die daarop kan worden gemaakt zijn de werkzaamheden van onze technische staf. Dit zijn werkzaamheden van zuiver voetbaltechnische aard: de core-business van een voetbalclub waar gespecialiseerde en veelal gediplomeerde vakkennis voor nodig is.

Haarlem-Kennemerland kent een zgn. A-lijn van selectieteams. De technische staf die twee keer per week training geeft en wedstrijden begeleidt, krijgt hiervoor een vergoeding die steeds in een redelijke verhouding staat tot de toebedeelde verantwoordelijkheid en de omvang van de werkzaamheden. Die vergoeding kan voor een deel bestaan uit een contributievrijstelling.

Verder wordt aan de zgn. student-trainers van onze club (leerlingen/studenten zonder inkomen uit werk) een vergoeding gegeven die bestaat uit een contributievrijstelling. Per team dat wordt getraind wordt echter slechts één volledige contributievrijstelling gegeven. Wanneer een team dus wordt getraind door twee studenten, krijgt iedere trainer een halve vrijstelling. Deze regeling geldt dus ook voor het trainen van niet-selectieteams. Voorwaarde voor deze vrijstelling(en) is wel dat het het team minimaal twee keer per week wordt getraind.

 

terug naar boven