Regels rond het wedstrijdbezoek

Het veiligheidsbeleid van Haarlem-Kennemerland is er op gericht om wedstrijdbezoek voor álle leden en bezoekers op een klantvriendelijke-, veilige- en ongestoorde manier te laten verlopen. Wangedrag, geweld en overlast horen hier niet bij.

Om dit te kunnen bewerkstelligen is het belangrijk dat men zich aan de geldende regels houdt. Bezoekers die deze regels overtreden en daarmee de veiligheid van andere bezoekers, het belang van Haarlem-Kennemerland of het voetbal in het algemeen schaden of voor overlast zorgen, kunnen dan ook rekenen op een sanctie. Dit kan betekenen dat u de toegang tot het stadion wordt ontzegd of dat wedstrijden worden gestaakt. Indien noodzakelijk zal de Politie worden ingeschakeld. Eventueel geleden schade of boetes worden verhaald op de daders.

Uiteraard gaan wij er vanuit dat het zover niet hoeft te komen. Houdt u zich bij het bezoeken van de wedstrijden dan ook aan onderstaande Huisregels. Tevens rekenen wij erop dat u in het kader van de sociale controle ook elkaar aanspreekt op onbehoorlijk gedrag. Daarmee wensen wij u en overige bezoekers een prettige wedstrijd toe.

 

Huisregels

Door het stadion te betreden accepteer je de regels zoals de KNVB die vastgesteld heeft t.a.v. het bezoeken van een amateurwedstrijd. Derhalve gelden de volgende huisregels;

Bovenstaande regels gelden ook te alle tijde bij alle uitwedstrijden.

 

Ontzegging toegang

Op basis van het huisrecht wordt u de toegang ontzegd indien u;

terug naar boven