Gedragsprotocol en Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

We omarmen wat normaal is! 

Bij Haarlem-Kennemerland voetballen kinderen en jongeren. De begeleiding van hen vinden wij een serieuze aangelegenheid waarvoor het bestuur zich verantwoordelijk voelt. Ongepaste omgang, in welke vorm dan ook, willen wij absoluut voorkomen. Om die reden vinden wij het belangrijk dat alleen geschikte vrijwilligers bij de club actief zijn.

 

Het bestuur van Haarlem-Kennemerland hanteert daarom een gedragsprotocol en een verplichte aanvraag van een 'Verklaring Omtrent Gedrag' voor alle vrijwilligers die  kinderen en jongeren begeleiden.

 

Het bestuur stelt de volgende voorwaarden aan alle vrijwilligers:

 

1. Alle potentiële vrijwilligers hebben voordat zij aan de slag kunnen een individueel gesprek met een bestuurslid van de club.

 

In dit gesprek komen aan de orde: 


2. Alle vrijwilligers werken mee bij het aanvragen en overleggen aan het bestuur een Verklaring Omtrent Gedrag, voordat zij beginnen met de werkzaamheden. 

 

3. Alle vrijwilligers ondertekenen voor aanvang van het vrijwilligerswerk het Gedragsprotocol Haarkem-Kennemerland'. 

 

 

We omarmen wat normaal is!  

Zoals als we al aangaven: Haarlem-Kennemerland omarmt wat normaal is!

We verwachten dat iedereen op ons complex zich houdt aan de onderstaande Gedragsregels en Huisregels op het terrein van Haarlem-Kennemerland, en natuurlijk de Regels van het wedstrijdsbezoek. Gewoon omdat we er vanuit gaat dat u het ook prettig vindt dat we op een normale manier voetballen of voetbal kijken en er allemaal van genieten willen.

 

Haarlem-Kennemerland heeft ook de Verklaring Gelijke behandeling in de Sport, van de gemeente Haarlem, SportSupport en het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland getekend.

Haarlem-Kennemerland staat voor diversiteit in de sport. Of het nu gaat over afkomst, geloof, sekse, seksuele gerichtheid of wat dan ook… binnen de sport dien je jezelf te kunnen zijn!

 

Gedragsregels op het terrein van Haarlem-Kennemerland

 

Huisregels op het terrein van Haarlem-Kennemerland

 
 

Tekst van de 'Gedragscode Haarlem-Kennemerland'

 
 

Vragen?

Mocht u vragen hebben, dan kunt contact opnemen met het bestuur via secretaris@haarlem-kennemerland.nl . Meer informatie vindt u bij de KNVB 
 
 

 verklaring Gelijke behandeling in de Sport
terug naar boven