Bestuur en organisatie

Hoofdbestuur

Voorzitter
Arjen Overbeek

Vice-voorzitter en
Technische zaken

Paul Rademaker

Penningmeester
Arjan van Grootheest

Secretaris
Tanja Mekkelholt

Operationele zaken
Ingrid van der Fits

Commerciële zaken
Vacature
OVERIGE ZAKEN

Ledenadministratie
Dries de Zwaan
Wedstrijdsecretariaat
Willem van Gemert
Zaalvoetbal
Arjan van Grootheest
Scheidsrechterzaken
Anton Beelen
Consul van dienst
Frans Kauling
Kantinezaken
Ingrid van der Flits
Evenementencommisie
Willem Verhoeven
Vertrouwenspersonen
Maarten Tijsma
Liesbeth Meulman

haerlem@hotmail.com

 

 

paul@improvum.com

 

penningmeester@haarlem-kennemerland.nl

secretaris@haarlem-kennemerland.nl

 

ivanderfits@gmail.com

 

HKsponsoring@xs4all.nl

 

 

 

 

 

 

d.de.zwaan@planet.nl

 

wedstrijdsecretaris@haarlem-kennemerland.nl 

 

arjanvangrootheest@upcmail.nl

 

scheidsrechters@haarlem-kennemerland.nl

 

frans252299@gmail.com 

 

kantinedienst@haarlem-kennemerland.nl 

 

evenementen@haarlem-kennemerland.nl

 

vertrouwenspersoon@haarlem-kennemerland.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06-22522876

  

 

 

 

 

 

 

 

Taakverdeling bestuur

 

 

 Arjen Overbeek, Voorzitter

 

Paul Rademaker, Vice-voorzitter en Technische zaken 

 

Arjan van Grootheest, Penningmeester

 

Tanja Mekkelholt, Secretaris

 

Ingrid van der Fits, Operationale zaken

Vacature, Commerciële Zaken

Willem van Gemert, Wedstrijdsecretaris (tot 1/1/2018)

 

 

Commissies en vrijwilligers

Het bestuur zal zich laten adviseren en ondersteunen in de dagelijkse uitvoering van taken door een aantal commissies.

Deze commissies zullen worden gevormd uit een aantal leden waaronder altijd minimaal één bestuurslid. Daarnaast kunnen de commissies weer een beroep doen op vrijwilligers die hun helpen bij de uitvoering van hun taken. 


Gedragsprotocol voor vrijwilligers
Bij Haarlem-Kennemerland voetballen kinderen en jongeren. De begeleiding van hen vinden wij een serieuze aangelegenheid waarvoor het bestuur zich zeer verantwoordelijk voelt. Ongepaste omgang, in welke vorm dan ook, willen wij absoluut voorkomen. Om die reden vinden wij het belangrijk dat alleen geschikte vrijwillgers bij de club actief zijn. Het bestuur van Haarlem-Kennemerland hanteert daarom een gedragsprotocol voor de omgang met kinderen en jongeren. Daarbij gelden de volgende voorwaarden bij het inschakelen van vrijwilligers:

1. Alle potentiële vrijwilligers hebben voor inschakeling een individueel gesprek met een bestuurslid van de club. In dit gesprek komen aan de orde:
- Motivatie van de vrijwilliger om actief te worden bij de club;
- Arbeidsverleden/ervaring van de vrijwilliger;
- Het belang dat de club hecht aan een veilig klimaat voor onze kinderen, jongeren en vrijwilligers;
- Verplichte aanvraag van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
- Verplichte ondertekening van het gedragsprotocol.
2. Alle vrijwillgers werken mee bij het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag.
3. Alle vrijwilligers ondertekenen voor aanvang van het vrijwilligerswerk het gedragsprotocol. 

 


Vragen?

Mocht u vragen hebben voor het bestuur, dan kunt u contact opnemen via haarlem-kennemerland@outlook.com

 

terug naar boven