Bestuur en organisatie

Hoofdbestuur

Voorzitter
Henk Jansma

Vice-voorzitter
Willem van Gemert

Penningmeester
Arjan van Grootheest

Secretaris
Tanja Mekkelholt

Operationele zaken
Ingrid van der Fits

Commerciële zaken
Vacature

Technische zaken
Paul Rademaker


OVERIGE ZAKEN

Ledenadministratie
Dries de Zwaan
Wedstrijdsecretariaat
Willem van Gemert
Zaalvoetbal
Arjan van Grootheest
Scheidsrechterzaken
Anton Beelen
Consul van dienst
Frans Kauling
Kantinezaken
Bianca de Schepper
Evenementencommisie
Willem Verhoeven

Vertrouwenspersonen
Maarten Tijsma
Liesbeth Meulman

jansma.h@gmail.com

info@haarlem-kennemerland.nl

 

penningmeester@haarlem-kennemerland.nl

secretaris@haarlem-kennemerland.nl

 

ivanderfits@gmail.com

 

 

 

paul@improvum.com

 

 

 

 

d.de.zwaan@planet.nl

 

wedstrijdsecretaris@haarlem-kennemerland.nl

 

arjanvangrootheest@upcmail.nl

 

scheidsrechters@haarlem-kennemerland.nl

 

 

 

b.deschepper@hotmail.com

 

evenementen@haarlem-kennemerland.nl

 


vertrouwenspersoon@haarlem-kennemerland.nl

 

06-86833434

06-20012814

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06-45700545 

 

 

 

 

06-22522876

  

 

 

 

 06-19802753

 

kantinedienst@haarlem-kennemerland.nl 

 

Taakverdeling bestuur

 

 

 Henk Jansma, Voorzitter

 

Willem van Gemert, Vice-voorzitter

 

Arjan van Grootheest, Penningmeester

 

Tanja Mekkelholt, Secretaris

 

Paul Rademaker, Technische zaken 

 

Ingrid van der Fits, Operationale zaken

Vacature, Commerciële Zaken

 

 

Commissies en vrijwilligers

Het bestuur zal zich laten adviseren en ondersteunen in de dagelijkse uitvoering van taken door een aantal commissies.

Deze commissies zullen worden gevormd uit een aantal leden waaronder altijd minimaal één bestuurslid. Daarnaast kunnen de commissies weer een beroep doen op vrijwilligers die hun helpen bij de uitvoering van hun taken. 


Gedragsprotocol voor vrijwilligers
Bij Haarlem-Kennemerland voetballen kinderen en jongeren. De begeleiding van hen vinden wij een serieuze aangelegenheid waarvoor het bestuur zich zeer verantwoordelijk voelt. Ongepaste omgang, in welke vorm dan ook, willen wij absoluut voorkomen. Om die reden vinden wij het belangrijk dat alleen geschikte vrijwillgers bij de club actief zijn. Het bestuur van Haarlem-Kennemerland hanteert daarom een gedragsprotocol voor de omgang met kinderen en jongeren. Daarbij gelden de volgende voorwaarden bij het inschakelen van vrijwilligers:

1. Alle potentiële vrijwilligers hebben voor inschakeling een individueel gesprek met een bestuurslid van de club. In dit gesprek komen aan de orde:
- Motivatie van de vrijwilliger om actief te worden bij de club;
- Arbeidsverleden/ervaring van de vrijwilliger;
- Het belang dat de club hecht aan een veilig klimaat voor onze kinderen, jongeren en vrijwilligers;
- Verplichte aanvraag van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
- Verplichte ondertekening van het gedragsprotocol.
2. Alle vrijwillgers werken mee bij het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag.
3. Alle vrijwilligers ondertekenen voor aanvang van het vrijwilligerswerk het gedragsprotocol. 

 


Vragen?

Mocht u vragen hebben voor het bestuur, dan kunt u contact opnemen via haarlem-kennemerland@outlook.com

 

terug naar boven