Bestuur en organisatie

Hoofdbestuur

Voorzitter
Arjen Overbeek

Vice-voorzitter en
Technische zaken

Paul Rademaker

Penningmeester
Arjan van Grootheest

Secretaris
Tanja Mekkelholt

Facilitaire zaken
Ingrid van der Fits

Commerciële zaken
Vacature

 

OVERIGE ZAKEN

Ledenadministratie

Irene Dekker

Wedstrijdsecretariaat
Wilco Broos
Willem van Gemert
Zaalvoetbal
Arjan van Grootheest
Scheidsrechterzaken
Anton Beelen

Kantinezaken
Ingrid van der Flits

Sponsorcommissie

Ilse Miedema

Vertrouwenspersonen
Maarten Tijsma
Liesbeth Meulman

 

voorzitter@haarlem-kennemerland.nl

 

 

technischezaken@haarlem-kennemerland.nl

 

penningmeester@haarlem-kennemerland.nl

secretaris@haarlem-kennemerland.nl

 

facilitairezaken@haarlem-kennemerland.nl

 

HKsponsoring@xs4all.nl

 

 

  

 

irene.dekker@upcmail.nl

 

hk.wedstrijd@gmail.com 

wedstrijdsecretaris@haarlem-kennemerland.nl 

 

penningmeester@haarlem-kennemerland.nl

 

scheidsrechters@haarlem-kennemerland.nl

 

kantinedienst@haarlem-kennemerland.nl 

 

HKsponsoring@xs4all.nl

 


vertrouwenspersoon@haarlem-kennemerland.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Taakverdeling bestuur

 

 

Arjen Overbeek - Voorzitter

Locatieontwikkeling

Contact gemeente Haarlem, SRO en KNVB

 

Paul Rademaker - Vice-voorzitter en Technische zaken 

Technisch beleid

Materiaalvoorziening

Contact met SRO (veldbeheer) en KNVB (opleidingen en technische zaken)

 

Arjan van Grootheest - Penningmeester

Begroting / rekening

Betalingen, contributies en inning huurders

 

Tanja Mekkelholt - Secretaris

Juridische zaken w.o. Contractbeheer

Sponsorcommissie (eerste contact)

Ledenadministratie

Vrijwilligersbeleid  

 

Ingrid van der Fits - Facilitaire zaken

Kantine

Evenementencommissie (eerste contact)

Sponsorcommissie (tweede contact)

Contact met huurders en leveranciers 

 

Vacature: bestuurslid Commerciële Zaken

Sponsorzaken

Business voetbal

Evenementencommissie (tweede contact)

Contact met sponsoren

 

Vacature: bestuurslid Communicatie

Website, social media en digitale nieuwsbrief

Leden-communicatie

ICT en netwerk

 

Namens het bestuur voert Wilco Broos het wedstrijdsecretariaat aan en daarmee de uitvoering van het onderdeel wedstrijdzaken en contact KNVB

 

 

Commissies en vrijwilligers

Het bestuur zal zich laten adviseren en ondersteunen in de dagelijkse uitvoering van taken door een aantal commissies.

 

Deze commissies worden gevormd uit een aantal leden waaronder altijd minimaal één bestuurslid. Daarnaast kunnen de commissies weer een beroep doen op vrijwilligers die hun helpen bij de uitvoering van hun taken. 

terug naar boven