Clubinfo

Bezoekadres (geen postadres)

 

 

 

Ingeval van afgelastingen:

dit staat op de homepage van deze website 

 

Administratie adres

 

Bankrekeningnummer Haarlem-Kennemerland
Rekeningnummer voor CONTRIBUTIES    

 

Website

 

Algemeen emailadres (aanmelden & bedanken)

 

Woordvoering

Kopy voor de website 

 

Sportcomplex Haarlem Stadion

Sportweg 8, 2024 CN  Haarlem

(geen postadres!)

023-5267033 (bestuurskamer)

 

AUB niet bellen over afgelastingen 

 

C. van der Lijnlaan 30, 2024 BB Haarlem

 

NL23 INGB 0002941422

NL68 RABO 0117128368

 

www.haarlem-kennemerland.nl

 

secretaris@haarlem-kennemerland.nl


voorzitter@haarlem-kennemerland.nl 

info@haarlem-kennemerland.nl 

 

Wij stellen ons graag aan u voor!

Mogen wij ons voorstellen? Haarlem-Kennemerland Football Club is een jonge en bloeiende voetbalvereniging, ontstaan in 2010. Wij voetballen op het oude Haarlem-complex aan de Sportweg. Naast het historische stadion bestaat ons terrein uit drie velden (waarvan één kunstgras) omringd door het groen van het Noordersportpark. Wij zijn een ambitieuze voetbalclub. Maar bij Haarlem-Kennemerland verdient wel iedere voetballer aandacht, niet alleen de selectieteams. Wij vinden het belangrijk om goede sportieve prestaties te leveren, maar nog belangrijker dat wij een verzorgde en betrokken vereniging zijn, waar ieder lid met veel plezier voetbalt. Zo werkt dat bij Haarlem-Kennemerland.

 

 

Contributie-inning

Tariefgroep (seizoen 2017/2018)
[Tarieven geldend zoals zichtbaar op desktopversie] 

 Veld

 Zaal

Combi

Senioren zaterdag
Senioren zondag en jong volwassenen (1997/1998)     
A-junioren (1999/2000)/O19 en O18               
B-junioren (2001/2002)/O17 en O16                
C-junioren (2003/2004)/O15 en O14                 
D-junioren (2005/2006)/O13 en O12                 
E-junioren (2007/2008)/O11 en O10                
F-pupillen (2009/2010)/O9 en O8               
Kickies

Niet spelend lid senioren, waaronder voetballende vaders en moeders 

€ 265
€ 245
€ 220
€ 200
€ 190
€ 180
€ 170
€ 160
€ 100

€190
€190

€ 360
€ 320
€ 100

Het tarief is inclusief een vrijwillige bijdrage van EUR 10 voor het HK Verbouwingsfonds.

Het rekeningnummer van Haarlem-Kennemerland voor contributies is: Rabobank 1171.28.368 (IBAN: NL68 RABO 0117128368)


Contributie

Het contributiejaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van enig jaar.

Betaling huidige leden
Leden dienen het volledige contributiebedrag vóór 31 augustus van ieder jaar op de onderstaande rekening van de penningmeester te hebben bijgeschreven. Dit met duidelijke vermelding dat het de contributie betreft en de volledige naam van degene waarvoor de contributie wordt overgemaakt.

Uiterlijk eind juni van ieder jaar ontvangt u een verzoek tot betaling. Mocht u deze niet hebben ontvangen vóór 1 juli, dan verzoeken wij u voor 7 juli contact op te nemen met de penningmeester@haarlem-kennemerland.nl. Mogelijk is uw (e-mail)adres gewijzigd.

Betaling nieuwe leden
Nieuwe leden zijn bij aanmelding direct 50 EUR verschuldigd (aanmeldingskosten). Dit bedrag wordt verrekend met de contributie over het eerste jaar.

Rekeningnummer van Haarlem-Kennemerland voor contributies
NL68 RABO 0117128368
Te name van: Haarlem-Kennemerland Football Club
Onder vermelding van: 'contributie' en spelersnaam

Leden die het volledige contributiebedrag niet op tijd betalen krijgen een train- en speelverbod.

In twee termijnen betalen
Tot 15 augustus van ieder jaar kan schriftelijk bij de penningmeester een gemotiveerd verzoek worden ingediend voor het betalen in twee termijnen. Voor de betaling in termijnen gelden 15 EUR administratiekosten.
Dit betekent dat uiterlijk 31 augustus de helft van de contributie vermeerderd met de administratiekosten (15 EUR) moet zijn betaald. Het restant van de betaling dient vóór 1 december te zijn overgemaakt. Het bestuur weegt de aanvragen voor het betalen in termijnen en behoudt zich het recht voor om het verzoek niet in te willigen.

Niet betaald voor aanvang competitie
Het bestuur rekent op het begrip en medewerking van alle leden om de vereniging financieel gezond te houden. Leden die bij aanvang van de competitie niet betaald hebben, worden direct afgemeld als bondslid van de KNVB, waardoor hun naam niet op het wedstrijdformulier kan worden geregistreerd, zodat zij niet meer aan wedstrijden kunnen deelnemen.


Jeugdsportfonds

Haarlem-Kennemerland wil graag dat alle kinderen kunnen sporten. Helaas zijn niet alle ouders/vorzorgers in staat om de contributie voor hun kind te betalen. Wij adviseren u om contact op te nemen met het Jeugdsportfonds Haarlem. 

 

Het Jeugdsportfonds Haarlem ondersteunt ouders en voogden bij de betaling van contributie.

Haarlem-Kennemerland kan zelf geen aanvraag bij het Jeugdsportfonds Haarlem doen!

 

Ouders en voogden moeten zelf contact opnemen met JeugdSportfonds Haarlem. Lees eerst de website http://www.jeugdsportfondshaarlem.nl/ en de spelregels 2017. Neem daarna contact op met haarlem@jeugdsportfonds.nl

 
Onderstaand volgen enkele passages  van de website.

Een aanvraag bij het fonds kunnen ouders en kinderen  niet zelf doen. Dat kan alleen door zogeheten intermediairs. Dit zijn professionals die werkzaam zijn in de eerste of tweedelijns gezondheidszorg, het (voortgezet) onderwijs, jeugdhulpverlening, welzijnwerk en minimaorganisaties.

De belangrijkste voorwaarden:


Donaties voor het Jeugdsportfonds Haarlem zijn welkom op rekening 13 17 95 201  t.n.v. Jeugdsportfonds Haarlem. Elke bijdrage, groot of klein, wordt zeer op prijs gesteld.BEDANKEN

Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend via de secretaris - secretaris@haarlem-kennemerland.nl

 

Mondelinge afmelding bij trainer, coach, teambegeleider of bestuurslid geldt NIET als formele afmelding. vanzelfsprekend informeert u zelf de trainer, coach of teambegeleidier van het elftal (van uw kind). 

 

Een lidmaatschap kan zonder verdere kosten uiterlijk 31 mei schriftelijk via de mail worden opgezegd. 

Wanneer u zichzelf of uw kind na 31 mei (voorafgaand van het nieuwe voetbalseizoen) schriftelijk via de mail afmeldt, ontvangt u GEEN restitutie van de verschuldigde contributie. Als lid van onze vereniging ontvangt u zoals gewoonlijk de contributiebrief.

 

Motivering beleid:
Deze op het oog misschien 'zware' richtinglijn is noodzakelijk om onze vereniging voor alle leden op een plezierige manier te organiseren. Daarvoor zijn diverse redenen:

 

 

  • De KNVB eist dat club het aantal elftallen én het aantal spelers in een vroegtijdig stadium aan de KNVB worden doorgegeven. Het aantal leden dat op 1 juni aanwezig is, is hiervoor bepalend. Daarvan is 31 mei afgeleid.
  • Bij terugtrekking van elftallen (doordat spelers zich later afmelden) brengt de KNVB bij onze vereniging een boete in rekening.
  • Bovendien worden uw medespelers (of medespelers van uw kinderen) ernstig gedupeerd.

 

 

 

 

 

terug naar boven